Hvad er Coaching?

Coach betyder vogn

– en vogn som leder passagerer igennem et terræn

Coaching er en samtaleform der på en motiverende og effektiv måde, får sat fokus på de vaner, situationer og tanker, der ikke virker optimalt for dig, og som du gerne vil ændre.
Coaching er et reflektionsværktøj. Man fokuserer primært på nutiden og fremtiden.

Jeg hjælper med at synliggøre for dig, hvad du vil, hvilken retning og hvordan du når dertil. Dette gør jeg ved at stille spørgsmål der skaber refleksion og dermed giver nye valgmuligheder og handling.

Jeg anvender teknikker indenfor NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), hvilket betyder, at man i mange af øvelserne skal være aktiv. Forstået på den måde, at man laver øvelser, hvor man skal stå eller gå rundt på gulvet.

Vores sind og krop hænger sammen og derfor er det vigtigt også at have fokus på kroppen.
Når vi ønsker at skabe en forandring, så er det vigtigt, at forandringen sker både i hovedet, altså i vores sind, og i vores krop. 
Kroppen husker og derfor sker det ofte, at man oplever at falde tilbage i de samme mønstre, som man eller troede var ændret.
Det er defor ikke nok kun at have en bevidsthed i vores tanker, vi skal have vores krop og vores adfærd med i vores bevidsthed.
Dette er nøglen til at skabe forandring.

Spørgsmål til at ønske en forandring kunne være:

 • Er der noget i dit liv eller ved dig selv, som du ønsker at ændre?
 • Er der områder i dit liv, hvor du giver for hurtigt op?
 • Er der noget du ønsker at gøre, men endnu ikke har fået gjort?
 • Er der ting som du unødigt bekymrer dig om, og som forhindrer dig i at være rigtig glad?
 • Er du på rette vej i livet?
 • Er du god til at stoppe op og være i nuet?
 • Er du handlekraftig, eller glider du bare med strømmen?
 • Er der vigtige beslutninger i livet, som du undgår at forholde dig til?
 • Lever du ud fra dine egne værdier?
 • Er der tidspunkter, hvor du siger ja, for at behage andre?
 • Er der ting som du føler, at du burde gøre, men som du ikke er villig til at risikere?
 • Er du det rigtige sted i forhold til job/uddannelse?
 • Eller noget helt andet.......?

Sådan starter et coachingforløb typisk

Et coachingforløb hos mig starter altid med en indledende session. Her starter den aktive coaching og du vil opleve at du får et bedre overblik over det som er udgangspunktet for, at du har kontaktet mig. Uanset om du starter et forløb op, vil du få en vigtig afklaring med dig selv, som du kan bruge videre frem.

Jeg vil ved første session bl.a. spørge fokuseret ind til din bevæggrund for at opsøge en coach og jeg vil efter interviewet, komme med mit bud på hvordan et coachingforløb kan se ud for dig og hvad det kan bidrage med.

Hvornår kan man vælge coach?

En coaching session varer mellem en til halvanden time pr. gang. Et coachingforløb kan vare mellem 3-8 sessions eller mere – antal sessions afhænger helt af din situation, målsætninger, problemstillinger og udfordringer. Jeg har ansvaret for at styre samtalen fremad, primært ved hjælp af spørgsmål, som leder til refleksion og handling.

Coaching anvendes af alle, der ønsker at udvikle sig på et eller flere arbejds- eller livsområder. Det kan være både arbejdsmæssigt eller i det private liv.

Coaching benyttes både af enkeltpersoner, par og i virksomheder, hvor medarbejdere/ledere coaches på konkrete opgaver eller problemstillinger.

Et coachingforløb bidrager til, at man i forhold til sin problemstilling oplever en øget bevidsthed, dybere forståelse og bedre overblik og dermed resultater. Forudsætningen for et højt udbytte er især viljen til forandring og modet til at være ærlig med sig selv.

Nogle bruger coaching kontinuerligt og andre vælger at opsøge en coach, når de oplever en konkret problemstilling, en dårlig vane de vil kvitte eller en vigtig beslutning de skal træffe.

 

 

Coaching er også effektiv i forhold til

 • Stresshåndtering
 • Øget selvværd og selvtillid
 • Øge arbejdsglæden
 • Få troen på sig selv
 • Turde sige sin mening
 • Turde tage nye udfordringer
 • Finde sin indre styrke