Bodynamic Psykoterapi

En kombination af samtale og kropslige øvelser.

Bodynamic systemet er et somatisk, psykologisk analysesystem.
Teorien er grundlagt bl.a. ud fra udviklingspsykologien og den motoriske udvikling, som barnet gennemgår.

Hvert menneske gennemgår nogle forskellige udviklingsstadier i deres opvækst.
I hvert stadie/aldersfase er der et vigtigt tema og en tilhørende motorisk udvikling af bestemte muskler og bevægelser.

Måden hvorpå et barn bliver mødt med en optimal kontakt og kommunikation i de forskellige stadier/aldersfaser, er med til at danne barnets krop og personlighed.

Som voksen kommer disse forskellige kodninger og forsvarsmekanismer til udtryk igennem den måde vi agerer og er i verden på.

Igennem samtale og kropslige øvelser, kan jeg synliggøre og skabe bevidsthed om, at opbygge glemte og nye psykologiske ressourcer og kompetencer hos en person.

Opbygning af ressourcer og bevidsthed herom, gør det muligt for personen at bevæge sig hen imod et langt større spektrum af valg i livet.

Psykoterapi kan anvendes til forskellige situationer i livet.

  • Måske du har et eller flere dilemmaer, som påvirker din livskvalitet og du ønsker at foretage forandringer?
  • det kan være at du oplever udfordringer i forskellige sammenhæng, arbejdsmæssigt, socialt eller privat, som du gerne vil være nysgerrig på.
  • Måske du er nysgerrig på hvordan din personlighed er skabt. Ud fra hvilke vilkår er du opvokset?
  • hvad er grunden til at du handler og agerer som du gør?
  • Ønsker du at finde dine ressourcer og fremhæve disse?
  • Eller er der noget helt andet, som du ønsker at skabe klarhed over? 

Hvad er forskellen på en psykoterapeut og en psykolog?

Forskellen på en psykoterapeut og en psykolog er at en psykoterapeut har i deres uddannelse gennemgået egenterapi og personlig udvikling. Det er et krav på uddannelsen, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

En psykolog har en universitetsuddannelse i psykologi. Vægten i uddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. En psykolog er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme.

Mere viden herom kan læses på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside.