NLP - Neuro Linvistisk Programmering

Hvad er NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. Det neurologiske system regulerer vores kropsfunktioner. Sprogstrukturen styrer, hvordan vi kommunikerer med andre mennesker. Programmering skal forstås, som den måde vores fortolkninger af verden styrer vores handlinger, valg og adfærd i dagligdagen.

Neuro Lingvistisk programmering beskriver altså de fundamentale dynamikker mellem sind (neuro) og sprog(Lingvistisk) og hvordan samspillet påvirker vores krop og adfærd (programmering).

Med andre ord, NLP handler om hvordan vi programmeres til at være dem vi er, igennem vores måde at tænke og agere på. Vi agerer ud fra de erfaringer vi har haft hidtil og som er gået hen og blevet vores overbevisninger. I NLP kan man arbejde med at ændre vores vaner, så de virker optimalt for os og vores omgivelser.

NLP er praktisk jordnær psykologi og anses af mange for at være en af de mest effektive værktøjer i den moderne psykologi. NLP kan blandt andet hjælpe med at se muligheder frem for begrænsninger, øge bevidstheden omkring ens værdier, destruktive forholdsmønstre og kan forbedre livskvaliteten.

I NLP bruges en række nemme konkrete værktøjer, der slipper gamle begrænsende tankemønstre, som ikke er støttende for en længere. Det er terapeutiske og pædagogiske metoder, som man har udviklet ved blandt andet at studere terapeuter.

Når jeg anvender NLP i min coaching, arbejder jeg med en lang række kommunikations- og forandringsværktøjer, der sætter gang i den personlige udvikling og giver en større forståelse og respekt for andre menneskers virkelighed.

NLP gør dig bevidst om dig selv, dit sind og din adfærd.
”Al forandring starter med en selv”

Læs også om Bodynamic psykoterapi

 

 

Det handler ikke om hvad vi tænker, men hvordan vi tænker om det.